Activities

FY2016

  • Member: Nanyan GUO

  • Member: KAWAMURA Shinzo

    Place: Rome, Italy (Archivum Historicum Societatis Iesu, The Roman Archives of the Society of Jesus)

  • Member: LEE Yongsang, CHOI Yongsoo

  • Member: LEE Yongsang, CHOI Yongsoo

  • Member: Nanyan GUO

  • Member: Nanyan GUO